Dette kompendiet retter seg mot helsepersonell med særlig interesse for immunterapi, som ønsker en overordnet og kortfattet introduksjon til emnet. Med BMS sin nye visuelle identitet, designet vi omslag og innhold i henhold til den nye identiteten. Deler av innholdet ble produsert av Adviceas i Danmark.


Kompendium

Bristol Myers Squibb

forslag2
bakside