3D-animasjon

Dette er en kortversjon av en 3D-animasjon vi har laget om kreftbehandling. 

8_6.1.8
2_6.1.2
3_6.1.3
7_6.1.7