håndbok trykk/digital
Boehringer Ingelheim

Kunden ønsket én håndbok for pasienter med diagnosen Idopatisk Lungefibrose og én håndbok for helsepersonell. 

Ikon av lunge
Ikon av plaster
Ikon av eple
Ikon av hjerne
Ikon av to hender som hilser
iStock-1031973222
HC1068987-E1P-en_AA-001
5732—IPF-pasienthåndbok_forside
Foto_IPF_teamguide_leave_behind-1
ikoner
iStock-521724781

Innholdet på dette prosjektet er beregnet for helsepersonell

Klikk her dersom du er helsepersonell