Denne simulatoren er laget for at leger kan simulere dosering og følge progresjon på forskjellige pasienttyper i et trygt digitalt miljø. Insulinsimulatoren ble så vellykket at den rulles ut globalt.


Digital simulator for iPad og desktop / logo

Eli Lilly Norge & Eli Lilly Sverige

Insulinsimulator_logo
20161201_3_iPad-alle-undersider-15
20161201_3_iPad-alle-undersider-1
simulator-illustrasjon
20161201_3_iPad-alle-undersider